Vad är en LEI kod?

I Sverige har alla registrerade företag ett organisationsnummer. Man kan säga att organisationsnumret är som företagets personnummer.

Vad är en lei kod? Det är också ett organisationsnummer men det används endast av företag verksamma i den finansiella sektorn, företag som arbetar med finansiella transaktioner. Sådana typer av organisationer arbetar med till exempelvis fonder, aktier och obligationer. LEI koden följer EU standard och är obligatorisk för svenska företag verksamma i finansbranschen.

Att ansöka om en LEI – kod görs via en applikation som är kostnadsfri. Ansökningsprocessen är enkel och sker online. I dagsläget finns det flera företag som arbetar med utfärdandet av LEI koder. Som företagsägare kommer du att behöva betala en årlig avgift för koden.

Vilka organisationer står bakom LEI?

För att få en LEI kod behöver du som företagsägare ansöka om den. Som sagt finns det flera svenska företag som utfärdar koderna. Dessa är i sin tur en del av större verksamhet. Utfärdandet av alla LEI koder kontrolleras av GLEIF. Organisationen har huvudansvaret i att säkra kodernas funktionaliteter. GLEIF är en ideell organisation. Den regleras av Regulatory Oversight Committee (ROC), en kommitté som omfattar internationella finansiella institutioner.

Upprättandet av koderna sköts av LOU, en förkortning för Local peration Units. LOU:s uppgift är att offentliggöra alla giltiga LEI-koder. Dessa sammanställs i en offentlig databas. LOU kontrolleras i sin tur av GLEIF.

Varför finns LEI – koderna?

Varför finns LEI – koderna? Dess syfte är att sammansätta ett omfattande system med en gemensam standard för företag som arbetar med finansiella transaktioner. Idén är att transaktionerna ska lätt kunna spåras på en global nivå.

Efter den finansiella krisen under 2008 skakade världen av följderna av de okontrollerade mekanismerna som användes av vissa banker. Idén för ett helhetligt system där man lätt kan spåra transaktioner kom upp 2012. Tanken var att försöka undvika liknande kriser. I dagsläget täcker inte LEI systemet alla företag verksamma i den finansiella branschen.

Själva LEI systemet har tre ledarstrukturer som ser till att organisationen fungerar som det ska. Strukturerna garanterar en transparant och rättvis ledning och ser ut på följande sätt:

  • ROC (Regulatory Oversight Committee) är tillsynsmyndigheten vars huvuduppgift är att kontrollera hela systemet.

  • GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är en ideell organisation som koordinerar de utgivna LEI -koderna.

  • LOU (Local Operating Unit) är ett lokalt organ som upprättar LEI-koder till alla organisationer som ansökt om en sådan på en internationell nivå.