Vad är ett kemikaliehanteringssystem?

Ett kemikaliehanteringssystem är molnbaserat och samlar företagets säkerhetsdatablad och annan form av dokumentation om kemikalierna som används i verksamheten. Fördelen är att systemet ger ledning och medarbetare en tillgång till en fullbordad förteckning av kemikalierna som hjälper en att kontrollera ämnena och dess hantering. Systemet innehåller även verktyg som underlättar själva kemikaliehanteringen.

Ett kemikaliehanteringssystem kan innehålla olika delar. I nästa rubrik redogör vi för hur dessa kan se ut, så stanna gärna kvar och läs vidare.

Vilka delar kan ett kemikaliehanteringssystem innehålla?

Som det nämndes tidigare är ett kemikaliehanteringssystem ganska komplext sådant. Det kan bland annat innehålla följande delar:

 • Riskbedömning av kemikalier – identifierar risker och kemiska riskkällor

 • Substitution – hanterar utbyten av kemikalier som använts och gjorts i en verksamhet

 • Hantering av säkerhetsblad – den funktionen ger dig tillgång till Europas största databas med säkerhetsblad och ger dig möjligheten att söka dina egna säkerhetsblad.

 • Rapportverktyg som stöd i kemikaliearbetet – tillgång till rapportering som kan användas för att sammansätta och få tillgång till relevant och detaljerad information om företages produkter

 • Kontrollsystem – ger dig kontroll över olika arbetsområden som leder både till trygghet och effektivitet.

 • Alternativ för dig som är återförsäljare – synliggör produkten och gör det enkelt för dig att distribuera säkerhetsblad till en kund beroende på vad denne är intresserad av.

 • Exponeringsregiser – hjälper din verksamhet att registrera använda kemikalier, lagra data angående dem och ha en genomgående kontroll.

Vilket system ska du välja?

Ett digitaliserat system för kemikaliehantering kan innehålla många och olika delar. Systemet kan skräddarsys beroende på företagets verksamhet och specifika behov. Hur väljer du ett system? Här kommer några bra tips som kan vara till hjälp:

 • Se över företagets verksamhet. Vilka typer av informationshantering behövs? Vilka typer av riskbedömningar bör göras? Vilka kemikalier används och bör kontrolleras dagligen? När du vet exakt vilka typer av kontroller du måste ha, är det lättare att sammansätta ett passande system.

 • Vad vill du att systemet ska göra för dig och företaget? Vilka typer av rapporter förväntar du dig att erhålla? Hur ska dessa vara utformade?

 • Har du någon budget? Om inte, ska du absolut sätta upp en sådan. Utgå ifrån en förutbestämd utgift så att kostnaden inte blir alltför hög.

 • Vid behov bör du alltid konsultera med partnern du valt att arbeta med. Att skapa ett fungerande system kan kräva lite support. Ta dig tid och gå genom alla bitar med leverantören, innan du tar ditt slutgiltiga beslut.